011 912.375.7703
Nhận xét

Chúng tôi có thể tự hào nói rằng Thompson Hardwoods là một phần không thể tách rời trong việc kinh doanh của chúng tôi trong vòng hơn 20 năm qua. Thompson Hardwoods là một trong những nhà cung cấp gỗ sồi đỏ, sồi trắng và tần bì miền nam, giúp chúng tôi phát triển toàn cầu. Nếu khách hàng biết chúng tôi cung cấp gỗ với chất lượng cao, khách hàng sẽ đánh giá cao chúng tôi và sự hỗ trợ vững chắc của toàn bộ nhân sự tại Thompson Hardwoods.

 

Từ một khởi đầu khiêm tốn, giờ đây mối quan hệ của chúng tôi đã phát triển dựa trên đội ngũ nhân sự tận tụy, do John Stevenson lãnh đạo, và phương pháp 'bàn tay nặn bột' cá nhân đảm bảo trong nhiều năm.


Chúng tôi rất vui khi là một phần trong 'Gia đình Thompson Hardwoods', và mong được cùng nhau hợp tác để thành công.

 

Lo Brothers and Associates, Inc.                                                            


Chúng tôi bắt đầu mua hàng từ Thompson Hardwoods từ cách đây mười hai năm, năm 2009. Quan hệ của chúng tôi phát triển từ mối liên hệ nhà cung cấp - khách hàng thông thường tới mối liên hệ hợp tác trung thành. Thompson đã nỗ lực đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và tìm ra các cơ hội giao hàng khi các hãng khác không thể vượt qua được thử thách đó. Người chúng tôi nghĩ đến đầu tiên bao giờ cũng là Thompson.

 

Joe Paskoski
Fl Cypress & Fence Co.


Hơn hai mươi năm nay chúng tôi đã xem Thompson Hardwoods là một trong những nhà cung cấp quan trọng của mình. Tôi cho rằng mô tả phù hợp nhất cho mối quan hệ của chúng tôi là hợp tác hai bên cùng có lợi - John đúng ra chỉ làm những việc cốt yếu của Thompson, nhưng điều đó không có nghĩa là khi đối mặt với việc kinh doanh khả thi, ông không lắng nghe và cân nhắc những gì chúng tôi nói.

 

Thompson đã lớn mạnh, họ trở thành một công ty có thế lực của Mỹ về sản xuất gỗ cứng. Việc mua hơn 20 lô một loại mặt hàng do họ sản xuất cho thấy họ có thể đáp ứng một cách dễ dàng. Nếu bạn chỉ cần mua theo khối lượng, Thompson có thể thực hiện giao hàng.

 

Có lẽ bản chất sự hợp tác của chúng tôi với Thompson Hardwoods là trung thực đáng kinh ngạc trong các giao dịch của chúng tôi. Trong hàng ngàn container, theo nghĩa đen, mà chúng tôi đã mua, chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy là chúng tôi bị đối xử không công bằng. Nếu có bất kỳ bất đồng ý kiến nào, chúng tôi sẽ hòa giải nhanh chóng.


Chúng tôi đã giá cao mối quan hệ với Thompson Hardwoods và mong rằng trong nhiều năm sau nữa chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển mối quan hệ có lợi cho cả hai bên này.

 

CK International, LLC