011 912.375.7703
Phân loại tà vẹt, tà vẹt ghi theo Tiêu chuẩn Hiệp hội Đường sắt Hoa Kỳ

Tà vẹt
Tà vẹt
Tà vẹt
Tà vẹt
Tà vẹt
Tà vẹt

 

 

Thompson Hardwoods, Inc. là nhà sản xuất với số lượng lớn Tà vẹt và Tà vẹt Ghi theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Đường sắt Hoa Kỳ, sử dụng trong xây dựng đường sắt từ năm 1968.

 

Tà vẹt
Là khối gỗ cứng hình hộp đỡ thanh ray trên đường sắt.  Thường được đặt vuông góc với đường ray, tà vẹt truyền tải trọng tới lớp đá cấp phối và nền đường, giữ thanh ray thẳng đứng và đúng cỡ quy định.  Tất cả tà vẹt bán ra đều được sản xuất theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Tà vẹt Hoa Kỳ (RTA) và Hiệp hội Chế tạo Đường sắt và Bảo trì Đường bộ Hoa Kỳ (AREMA).  Thompson Hardwoods, Inc. sản xuất tất cả các loại tà vẹt 6 inch & 7 inch cũng như các loại tà vẹt công nghiệp 6 inch và 7 inch.  Hàng có thể được chuyển bằng xe tải hoặc bằng tàu hỏa.

 

Tà vẹt ghi
Là loại tà vẹt dài 10, 12, 14 và 16 feet, sử dụng tại các đoạn rẽ hoặc giao nhau.  Thông thường, độ dài tà vẹt ghi tăng dần từ điểm rẽ tới hết đoạn rẽ.  Từ điểm đó, đường ray sẽ tiếp tục với hai thanh ray tiêu chuẩn. Thompson Hardwoods, Inc. sản xuất tất cả các loại tà vẹt ghi 7 inch và vận chuyển bằng xe tải hoặc tàu hỏa.