011 912.375.7703
Xưởng cưa/Xưởng gỗ dăm
Xưởng
Xưởng
Xưởng
Xưởng
Xưởng
Xưởng

Xưởng cưa của Thompson Hardwoods, Inc. chế biến gỗ bột từ gỗ cứng miền Nam bằng Máy tách vỏ dạng ống 9 feet x 60 feet và lựa chọn những khối gỗ đủ tiêu chuẩn để sản xuất tà vẹt đường sắt, tà vẹt ghi, gỗ tấm vát vuông, và gỗ tấm.

 

  • Xưởng cưa Xưởng gỗ dămNhững khối gỗ được chọn sẽ được xử lý qua Máy xẻ dạng xích kép của Công ty Cooper Machine Company để sản xuất tà vẹt đường sắt, tà vẹt ghi và gỗ tấm vát vuông.
  • Các tấm gỗ được xử lý qua Máy bào cạnh của hãng Valley Machine và Bào dọc theo tấm gỗ bằng Máy cưa dọc 3 Lưỡi có thể tùy chỉnh được.
  • Sau đó toàn bộ gỗ được đưa vào Máy cưa Nhiều lưỡi Hai trục của hãng Cone Machinery để xử lý thành các sản phẩm gỗ tấm khác nhau.
  • Những khối gỗ bị loại sẽ được chuyển vào Máy bào loại 112 inch của hãng Precision Husky để xử lý thành vỏ bào, cung cấp cho các nhà máy giấy tại vùng Georgia.

 

Thompson Hardwoods, Inc. có khả năng xử lý gỗ cứng và gỗ thông mềm thành gỗ dăm để mang đi xuất khẩu từ cơ sở bốc xếp gỗ dăm xuất khẩu tại Savannah, Georgia.