011 912.375.7703
Phân loại Gỗ đã qua Xử lý Sấy theo Cấp hạng & Khổ rộng
Phân loại gỗ
Phân loại gỗ
Phân loại gỗ
Phân loại gỗ
Phân loại gỗ
Phân loại gỗ
 

 

Các nhân viên giám định gỗ của Thompson Hardwoods, Inc. phân hạng tất cả gỗ đã qua xử lý sấy theo các quy định phân hạng của Hiệp hội Gỗ cứng Hoa Kỳ (NHLA). Chúng tôi có thể cung cấp bảng phân hạng gỗ theo Tiêu chuẩn NHLA hoặc Bảng phân hạng theo Sở hữu cá nhân Tùy chỉnh (Custom Proprietary Grading).

 

Các quy tắc phân hạng gỗ theo Tiêu chuẩn NHLA tối đa hóa sản lượng và giá trị của gỗ xẻ. Điều này giúp giảm thiểu phế thải và đảm bảo phát triển bền vững tài nguyên rừng cho các thế hệ mai sau. Hơn nữa, các quy tắc phân hạng này giúp người mua và người bán thống nhất quan điểm để thực hiện các giao dịch gỗ cứng với nhau.

 

Thompson Hardwoods, Inc. sử dụng dây chuyền Phân loại và Xếp hạng của hãng Baxley Equipment và Lucidyne với bộ định thời Chẵn/Lẻ tối ưu hóa và máy phân loại dạng thùng rơi tối ưu hóa 80 ngăn để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

 

Liên hệ với Thompson Hardwoods, Inc. để biết thêm thông tin chi tiết về Phân loại Gỗ đã qua Xử lý Sấy theo Cấp hạng & Khổ rộng.