011 912.375.7703
Kho gỗ Tấm Tùy chọn
Lưu kho gỗ
Lưu kho gỗ
Lưu kho gỗ
Lưu kho gỗ
Lưu kho gỗ
Lưu kho gỗ

 

 

Thonmpson Hardwoods, Inc. cung cấp đầy đủ các loại tấm và lựa chọn sử dụng gỗ tấm. Cho phép chúng tôi đánh giá một cách toàn diện và để giúp quý khách xác định được kho gỗ tấm tùy chọn lý tưởng nhất cho nhu cầu của mình.

 

  • Kho gỗ ván (1/2, 5/8, ¾;, 7/8, 4/4, và 5/4)
  • Kho gỗ vát vuông
    • Kích thước 4x4, 4x6, 4x8, 6x6
    • Chiều dài 8, 10, 12, 14 và 16
  • Công nghệ Xử lý Nhiệt gỗ tấm vát vuông với kích thước đa dạng đã được Công ty Dịch vụ Kiểm định Sản phẩm Gỗ (TPI) cấp chứng nhận

 

Nếu có bất kỳ câu hỏi hay yêu cầu báo giá nào về Kho gỗ Tấm tùy chọn, xin liên hệ ngay với chúng tôi.