011 912.375.7703
Gỗ keo

Tên Khoa học - (Nyssaceae)


Mô tả:

Gỗ keo có thớ gỗ đan xen nhau và vòng tuổi khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường.  Gỗ xẻ là loại gỗ có vân mịn và rất cần thiết cho thợ chạm gỗ, phù hợp với các chi tiết gỗ và bộ phận gỗ bên trong đồ gỗ và các mục đích sử dụng công nghiệp. Dác gỗ keo có màu trắng hoặc trắng xám với lõi gỗ màu xám hơi nâu.

 

Xem Phân hạng Mẫu Gỗ keo

 

Xuất xứ:

Gỗ keo bao gồm Gỗ keo đen (Nyssa sylvatica), Gỗ keo nước (Nyssa aquatica) và Gỗ keo Ogeechee (Nyssa ogeche), tất cả đều được tìm thấy ở các khu vực đất trũng miền Đông Nam nước Mỹ.

 

Sản phẩm:

Chúng tôi cung cấp Gỗ keo sấy loại có độ dày 4/4 và 5/4, khổ rộng ngẫu nhiên và đã phân loại với độ dài từ 6 feet đến 16 feet.

 

Mục đích sử dụng thông thường:

  • Gỗ dán
  • Gỗ ép
  • Mùn khoan
  • Tà vẹt
  • Gỗ đóng thùng
  • Thùng thưa
  • Gỗ tấm