011 912.375.7703
Xe nâng

Nhà sản xuất các sản phẩm gỗ bách

và gỗ cứng miền Nam chất lượng từ
các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Mỹ
kể từ năm 1957.

Xe tải

Nhà sản xuất các sản phẩm gỗ bách

và gỗ cứng miền Nam chất lượng từ
các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Mỹ
kể từ năm 1957.

Nhà máy

Nhà sản xuất các sản phẩm gỗ bách

và gỗ cứng miền Nam chất lượng từ
các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Mỹ
kể từ năm 1957.

Cọc gỗ

Nhà sản xuất các sản phẩm gỗ bách

và gỗ cứng miền Nam chất lượng từ
các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Mỹ
kể từ năm 1957.

Thùng chứa

Nhà sản xuất các sản phẩm gỗ bách

và gỗ cứng miền Nam chất lượng từ
các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Mỹ
kể từ năm 1957.

Xe tải

Nhà sản xuất các sản phẩm gỗ bách

và gỗ cứng miền Nam chất lượng từ
các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Mỹ
kể từ năm 1957.

Cọc gỗ

Nhà sản xuất các sản phẩm gỗ bách

và gỗ cứng miền Nam chất lượng từ
các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Mỹ
kể từ năm 1957.

Cần trục

Nhà sản xuất các sản phẩm gỗ bách

và gỗ cứng miền Nam chất lượng từ
các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Mỹ
kể từ năm 1957.

Cọc gỗ

Nhà sản xuất các sản phẩm gỗ bách

và gỗ cứng miền Nam chất lượng từ
các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Mỹ
kể từ năm 1957.

Cọc gỗ

Nhà sản xuất các sản phẩm gỗ bách

và gỗ cứng miền Nam chất lượng từ
các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Mỹ
kể từ năm 1957.

Cọc gỗ

Sản phẩm

Thompson Hardwoods, Inc. là nhà sản xuất các sản phẩm gỗ, gỗ bách và gỗ cứng miền Nam kể từ năm 1957.  Các sản phẩm của công ty gồm:

 • Gỗ bách & Gỗ cứng miền Nam đã qua xử lý sấy
 • Gỗ kiến trúc & Gỗ công nghiệp
 • Gỗ tấm
 • Tấm đế cần trục
 • Tà vẹt đường sắt
 • Dăm Gỗ thông và Bỗ cứng
 • Sản phẩm Lớp bổi Gỗ bách & Gỗ cứng
 
Tìm hiểu thêm thông tin về các sản phẩm của Công ty Thompson Hardwoods ngay hôm nay.

Cọc gỗ

Dịch vụ của Công ty:

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chất lượng với đội ngũ nhân viên giàu kiến thức chuyên môn, luôn cống hiến hết mình nhằm đáp ứng các nhu cầu của quý khách hàng:

 • Đóng gói gỗ xuất khẩu
 • Phân loại Gỗ theo Khổ rộng & Cấp hạng
 • Gỗ chạm, Ván ốp & Gỗ bào nhẵn
 • Vận chuyển bằng Container, Tàu hỏa & Rơ moóc Sàn phẳng
 • Kho gỗ Kho gỗ tấm tùy chọn
 • Gỗ sồi & Gỗ bách kiến trúc tùy chọn
 • Phân loại Tà vẹt, Tà vẹt Ghi theo Tiêu chuẩn Hiệp hội Đường sắt Hoa Kỳ
 • Bào gỗ thông, Gỗ cứng tiêu thụ Nội địa & Xuất khẩu